Hakon Spliid

24.4.1893 – 30.8.1959

Ligesom sin far blev Hakon Spliid oprindeligt uddannet konditor, men han fulgte hurtigt sin trang til at tegne og tog afgangseksamen fra Teknisk Skole i København suppleret af Statens Tegnelærerkursus. På plakatens område er han mest kendt for sine markante turistplakater fra begyndelsen af 1920´erne og frem. Turistplakaterne viser genkendelige motiver fra Danmarks byer, hvor hovedattraktioner, som f.eks. byernes kirker, fremstår monumentalt.