Formål og visioner

Dansk Plakatmuseum har til formål at indsamle, registrerer og bevare plakater fra Danmark så vel som fra resten af verden. Det er endvidere Plakatmuseets formål at forske i plakaterne og at formidle dem gennem udstillinger og publikationer.

Det er Dansk Plakatmuseums vision

  • at være blandt verdens førende plakatsamlinger
  • at nå ud til et bredt publikum 
  • at formidle danske såvel som udenlandske plakater gennem udstillinger
  • at formidle de danske klassiske plakater i en permanent udstilling 
  • at lave mindst to særudstillinger om året - at lave flere mindre plakatudstillinger uden for museets fysiske regi
  • at forske i plakaterne og lade denne forskning komme til udtryk i bøger og kataloger
  • at støtte andre forskere og stille samlingen til rådighed for dem 
  • at opbygge internationale netværk, der kan styrke plakatens position